Différences entre versions de « Risila »

aucun résumé de modification
 
|}
'''Risila''', '''Irisijamana''' (Risikan: Россия, ''Rossiya'') walima '''Risila Kurufa''' (Risikan: Российская Федерация, ''Rossiyskaya Federatsiya'') ye jamana fensenenba ye min lasamanen kɔrɔnfɛ [[Erasia]] kan. [[Semi-jamanatigiya]] fasojamana don min lakafolen kurufa 83 la. Risila bɛ danbɔ ni jamana nataw ye (ka jigin ka ta kɔrɔntlebi kataa worodugukɔrɔn): [[Norwij]], [[Finland]], [[Estonia]], [[Latvia]], [[Lituania]], [[Poland]], [[Belarus]], [[Ukrain]], [[Gorgia]], [[Azerbaijan]], [[Kazakstan]], [[China]], [[Mongolia]] ani [[Saheli Kore]] a ka surun [[Kelenyalen Jamanaw]] (US) la [[Alaska]] fan fɛ, a bɛ danbɔ tugun ni [[Worodugu Kore]], [[Swedi]], ani [[Zapan]]. A bɛ danbɔ ni [[Artik Geji]], [[Pasifik Geji]], [[Kaspian Ji]], [[Baltik Ji]] ani [[Ji Fin]].
 
 
Ni bamɛtri/Kilomɛtri kɛnɛ 17075400, Risila ye dunia jamanaw labonba ye, a fensɛnen ka ca ni dugukolo tlashegin ye; a jamanaden jate ye mɔgɔ miliyon 142, a bɛ jɔyɔrɔ kɔnɔtɔnan na jamanaden caya taboloma. A kɛnbɛ ka kɔrɔn Asia caman ta ani 40% (biinaani kɛmɛsarada) [[Eropa]] la, wati yɔrɔ 11 b'a kɔnɔ; lamini ani dugukolo kɛcogo suguya caman. Risila ye dunia dugujukɔrɔ nafolo ani wuyen lasagoyɔrɔ ba ye, a jatelen [[wuyen]] fangatigiba ye. Dunia tufinw lasagoba jamana don a dalaw bɛ talikɛ masurunyala dunia ji duman tlanaani la.
 
 
{{commons|Category:Russia}}
 
[[Catégorie:EropaRisila| ]]
56

modifications