Nyɛka tariku

13 Fewuruyekalo 2018

15 Desanburukalo 2017

7 Marisikalo 2013

30 Zanwuyekalo 2013

20 Zanwuyekalo 2013

24 Desanburukalo 2012

18 Nowanburukalo 2012

17 Ɔkutɔburukalo 2012

9 Ɔkutɔburukalo 2012

12 Sɛtanburukalo 2012

16 uti 2012

5 uti 2012

20 Zuwɛnkalo 2012

8 Zuwɛnkalo 2012

3 Zuwɛnkalo 2012

30 Mɛkalo 2012

20 Mɛkalo 2012

23 Awirilikalo 2012

6 Awirilikalo 2012

11 Marisikalo 2012

1 Fewuruyekalo 2012

26 Desanburukalo 2011

20 Desanburukalo 2011

15 Desanburukalo 2011

14 Desanburukalo 2011

7 Nowanburukalo 2011

2 Nowanburukalo 2011

29 Ɔkutɔburukalo 2011

15 Ɔkutɔburukalo 2011

14 Ɔkutɔburukalo 2011

13 Ɔkutɔburukalo 2011

3 Ɔkutɔburukalo 2011

28 Sɛtanburukalo 2011

26 Sɛtanburukalo 2011

12 Sɛtanburukalo 2011

5 Sɛtanburukalo 2011

1 Sɛtanburukalo 2011

23 Zuwɛnkalo 2011

3 Zuwɛnkalo 2011

20 Mɛkalo 2011

8 Mɛkalo 2011

5 Mɛkalo 2011

29 Awirilikalo 2011

8 Awirilikalo 2011

50 plus anciennes