Nyɛka tariku

6 Marisikalo 2013

26 Desanburukalo 2012

28 Mɛkalo 2012

30 Ɔkutɔburukalo 2011

31 Ɔkutɔburukalo 2010

10 Zuluyekalo 2010

21 Zuwɛnkalo 2010

9 Marisikalo 2010

5 Ɔkutɔburukalo 2009

30 uti 2009

5 uti 2009

24 Zuluyekalo 2009

14 Fewuruyekalo 2009

22 Desanburukalo 2008

9 Desanburukalo 2008

12 Ɔkutɔburukalo 2008

9 Ɔkutɔburukalo 2008

8 Ɔkutɔburukalo 2008

10 uti 2008

3 Zuwɛnkalo 2008

27 Awirilikalo 2008

13 Zanwuyekalo 2008

10 Desanburukalo 2007

17 Nowanburukalo 2007

31 Ɔkutɔburukalo 2007

22 uti 2007

8 Zuwɛnkalo 2007

17 Desanburukalo 2006

1 Zuwɛnkalo 2006